ـ "... إن فى الإنسان منطقة عجيبة سحيقة لا تصل إليها الفضيلة ولا الرذيلة ، ولا تشع فيها شمس العقل والإرادة ، ولا ينطق لسان المنطق ، ولا تطاع القوانين والأوضاع ، ولا تتداول فيها لغة أو تستخدم كلمة ... إنما هى مملكة نائية عن عالم الألفاظ والمعاني ... كل مافيها شفاف هفاف يأتي بالأعاجيب فى طرفة عين ... يكفي أن ترن فى أرجائها نبرة ، أو تبرق لمحة ، أو ينشر شذا عطر ، حتى يتصاعد من أعماقها فى لحظة من الإحساسات والصور والذكريات ، ما يهز كياننا ويفتح نفوسنا على أشياء لا قبل لنا بوصفها ، ولا بتجسيدها ، ولو لجأ إلى أدق العبارات و أبرع اللغات ... " ـ

توفيق الحكيم

Within man lies a deep wondrous spot, to which neither virtue nor vice can reach. Upon which the sun of reason and will never rise. In which the mouth of logic never speaks, the laws and rules are never obeyed, and not a language is used nor a word is ever spoken.
It is a distant Kingdom, beyond words and meanings. With everything is a sheer murmur offering wonders in a blink. From the depths of which, suffice a single tone or a flash of mind or a scent of a perfum, to allow rise of emotions, pictures and memories, a rising that will shake our being and open ourselves to things we can neither describe nor materialize even if we used the most refined of phrases or the most skillful of languages.

Tawfiq Al-Hakim.
(My humble transalation of the arabic text)

Sunday, December 31, 2006

My 2006

A last moment account for this year :

Frankly , i don't like the number 6 , so i expected it to be a so,so year; and it turned out to be very sooooo career-wise .Always a very tight schedual and some times a behind-deadline schedual !!
personal-wise , it had it's moments of grief , indifference , confusion, stupidity ,and i mean real stupidity that could have cost me dear ones, and wonderful moments of happiness and fun .
A year of revelation and belief in what i've never believed in !! :)

A look at this year and i think it might be one of the best years of my life ,And for the unfinished business of 2006 , no matter how it will end up in 2007 , i'm sure thankful it happened to me .

Moreover 2006 might even turn out to be the best year in my life . who knows :)

Friday, December 29, 2006

Two walks , One destination

Memorable Quotes from
A Walk in the Clouds (1995)
Don Pedro Aragon: Talking between men and women never solves anything. Where we think, they feel. They are creatures of the heart.

Guadalupe Aragon: You must see it through. Your fate. What brought you here.

Paul: I know that she is good and strong and deserves all the love this world has to give. Can't you see that, how wonderful, how special she is?

A Walk to Remember (2002)

Jamie: You have to promise you won't fall in love with me.
Landon: That's not a problem.

Landon: All I know is... you're beautiful.

Landon: I might kiss you.
Jamie: I might be bad at it.
Landon: That's not possible.

Jamie: How can you see places like this... and have moments like this and not believe?
Landon: You're lucky to be so sure.
Jamie: It's like the wind. I can't... see it, but I feel it.

لعيد الأضحى و السنة الجديدة :)

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم أعلم .و أعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم أعلم
و أسألك الجنة و ما يقرب منها من قول و عمل . و أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل
و أسألك من الخير ما سألك عبدك و رسولك محمد صلى الله عليه و سلم . و أستعيذك مما إستعاذك منه عبدك و رسولك محمد صلى الله عليه و سلم
و أسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين

Monday, December 25, 2006

L'important, C'est La Rose :)


Toi qui marches dans le vent,Seul dans la trop grande ville,Avec le cafard tranquille du passant,Toi qu'elle a laissé tomber,Pour courir vers d'autres lunes,Pour courir d'autres fortunes,L'important...L'important c'est la rose,L'important c'est la rose,L'important c'est la rose,Crois-moi.Toi qui cherches quelque argent,Pour te boucler la semaine,Dans la ville tu promènes ton ballant.Cascadeur, soleil couchant,Tu passes devant les banques,Si tu n'es que saltimbanque,L'important...L'important c'est la rose,L'important c'est la rose,L'important c'est la roseCrois-moi.Toi, petit, que tes parents Ont laissé seul sur la terre,Petit oiseau sans lumière, sans printemps,Dans ta veste de drap blanc,Il fait froid comme en Bohème,T'as le cœur comme en carême,Et pourtant...L'important c'est la rose,L'important c'est la rose,L'important c'est la rose,Crois-moi.Toi pour qui, donnant-donnant,J'ai chanté ces quelques lignes,Comme pour te faire un signe en passant,Dis à ton tour maintenant,Que la vie n'a d'importance,Que par une fleur qui danse,Sur le temps...L'important c'est la rose,L'important c'est la rose,L'important c'est la rose ; Crois-moi

Friday, December 22, 2006

A Rainy Night In Paris , Chris De Burgh

It's a rainy night in paris, And the harbour lights are low. He must leave his love in paris, Before the winter snow; On a lonely street in paris, He held her close to say, We'll meet again in paris, When there are flowers on the champs-elysees. How long she said how long, And will your love be strong,When you're across the sea,Will your heart remember me? ...Then she gave him words to turn to, When the winter nights were long: Nous serons encore amoureux, Avec les couleurs du printemps...And then she said and then, Our love will grow again.Ah but in her eyes he sees,Her words of love are only words to please...And now the lights of Paris,Grow dim and fade away, And I know by the light of Paris, I will never see her again...


Saturday, December 16, 2006

Ha Ha Ha Haaaaaaaaaaaa, My 2007 Numerology Forecast

I wanted to write something funny in this blog after a couple of griefing posts, accidentely i passed through this reading of my luck for the coming year , it was Really Funny :) it proves one thing , forecasting is a BIG lie , ha ha ha haaaaaa ha ha ha haaaaaa.ha ha ha haaaaaa.

A TIME TO ORGANIZE, WORK HARD AND SET FOUNDATIONS FOR THE FUTURE. A TIME FOR DEALING WITH LIMITATIONS.
During 2007, maintain the necessary pace to complete all the work. Although you're very capable of managing your work, this year is likely to have tighter schedules than you've encountered for quite a while. You're often the one who plans the work in broad strokes and then gives it to someone else. In 2007, however, you may be called upon for both the planning and most, if not all, of the detail tasks. Although you're often looking for -- and finding -- money, status and power as the result of your endeavors, they're likely to come more slowly this year. You may strain to accomplish as much as you can under tyring circumstances, so don't be surprised if your health occasionally is affected by the tension under which you're working. Keep up with a sport, like golf or tennis, to stay fit so you lose as little time as possible.

ha ha ha haaaaaa ha ha ha haaaaaa.ha ha ha haaaaaa.................................i just can't stop

Friday, December 08, 2006

البر لا يبلى,والذنب لا ينسى, والديان لا يموت, اعمل ما شئت كما تدين تدان

Wednesday, December 06, 2006

Imagination !!

According to Encyclopædia Britannica Eleventh Edition ,it is, "in general, the power and process of producing mental images and ideas.....The common use of the term is for the process of forming in the mind new images which have not been previously experienced, or at least only partially or in different combinations.....Although, however, the absence of objective restraint, i.e. a certain unreality, is characteristic of imagination, none the less it has great practical importance as a purely ideational activity. Its very freedom from objective limitation makes it a source of pleasure and pain."

Why did i chose this subject , although there still the unfinished business with Rocks !!? It's because of something i've read today. How sometimes simple things stimulate our minds to imagine a different time and place where we exist and usually happy. We see "Us" or "Them" with the "mind's eye" where we please however we please . It's a bittersweet bliss .

Tuesday, November 28, 2006

Picture Of The Moon , Gary Moore

Picture of the moon ,You gave to me that night.The stars were out to play,The moon was shining bright. However could I know , That it would end so soon?I was left with a picture of the moon.I was left with a picture of the moon...................All that's left is a picture of the moon.

Wednesday, November 22, 2006

بكيت ليه ؟

لازم أعترف أنى ضبطت نفسى وهى بتسأل أنا بأبكى ليه ؟ إذا كنت عارفة ومتأكدة تماما أن الموت هو النهاية الطبيعية لنا جميعا واذا كنت متقبلة تماما فكرة أن أى شخص ممكن يختفى من حياتى فى ثانية بالموت وأني ممكن أبكى للقرن الـ22 و المتوفى مش هايرجع .يبقى انا بأبكى ليه ؟ حزينة للفراق . أكيد . بس ليه ؟ يمكن لأنى ما قلتش إنى بأحبهم أو ما عبرتش كفاية عن الحب ده. يمكن لأنى مش هاستمتع تانى بصحبتهم و بحديث هادى و جميل. .يمكن لانى مش هاتعلم تانى من خبراتهم. .يمكن لأنى ماسمعتش كل ذكرياتهم. يمكن لأنى ما أستكفيتش من ذوقهم و أناقتهم . يمكن إنى خايفة أكون فى موقف حبايبهم المنهارين لفراقهم . يمكن لأنى عارفة حياتهم السعيدة اللى ممكن ما يكونش مكتوب لى أعيش زيها وحياتهم البائسة اللى ممكن يكون مكتوب على أعيش أسوأ منها. .يمكن لأنى ممكن أجمع ستين أو سبعين أو ثمانين سنة من حياة انسان فى ألبوم صور أتفرج عليه فى نصف ساعة. أو يمكن إنى خايفة إن شخص ما يفكر نفس الأفكار دى عنى ؟ والأسوأ ....محدش يكلف خاطره ويدمع دمعة واحدة. المحصلة النهائية للأسئلة دى كلها كانت إجابتها إنى فى الواقع إنسانة أنانية ...بأبكى علي نفسى

فى ذكرى الأشخاص اللى بسببهم بكيت .... م.ر - ف.ن.ا - ب.س - م.س و س.س

Monday, November 13, 2006

Soft Rock ;)

Oooooook , i'll have to say that i love rocks !!and my friends laugh about that :) . I love natural materials in general , but rocks have their magic for me . I wanted to be a geologist and coulden't but i studied geology after all ;) and i'm thankful for that. Of course the most PERFECT rock is diamond -and that's another story - but here i'll let some of them know about Gypsum , LOL .

Gypsum is a soft mineral, hydrous calcium sulfate. Gypsum is the standard for hardness degree 2 on the Mohs mineral hardness scale. Your fingernail will scratch this mineral—that's the simplest way to identify gypsum.It may be glassy with obvious cleavage, granular, or have a fibrous, satiny luster. It ranges from colorless to white to pink. The clear variety that makes up the wedge in the first picture is called selenite after the pearly luster of its cleavage faces, likened to moonlight.


Gypsum also forms concretions of selenite blades called desert roses or sand roses, growing in sediments that are subjected to concentrated brines. The crystals grow from a central point, and the roses emerge when the matrix weathers away. They don't last long at the surface, just a few years, unless someone collects them - second and third picture- .Most gypsum occurs not in crystals but in massive chalky beds of gypsum rock .

Friday, November 10, 2006

A Perfect end

Just returned from a friend's wedding , it's 01:40 CLT and i'm feeling great , not sleepy at all and with a load of thoughts to be recorded. The most important thought was that this wedding party was a perfect end for a far-from-perfect day , or may i say "week" . Funny how feelings are contagious, specially happy ones !!

I have got you under my skin,I've got you deep in the heart of me,So deep in my heart, You're nearly a part of me.I've got you under my skin.I have tried so, not to give in,I have said to myself this affair,Never gonna go so well.But why should I try to resist,When baby I know so well,That I've got you under my skin,I would sacrifice anything Come what might, For the sake of having you near In spite, of a warning voice That comes in the night, It repeats and it shouts in my ear,Don't you know You fool, You never can win,Use your mentality,Wake up to reality.But each time I do, Just the thought of you Makes me stop before I begin. 'cause I've got you under my skin.And I love you under my skin.

I've Got You Under My Skin , U2 & Frank Sinatra

Monday, November 06, 2006

Fate

They say Pisceans are spiritual !!.Well, i don't know about that , but i know very well that i believe in fate , more than alot of people think i should. But maybe i don't want
to mind bad luck after all ;) .Anyway i love to find a new expression of fate, maybe this is silly! , but i do . And since i like movies , i have a short list of nice expressions of fate that i'd like to share ....

My ultimate :)

Rick: Of all the gin joints, in all the towns, in all the world, she had to walk into mine. (Casablanca ,1942)

Karen Blixen: Perhaps he knew, as I did not, that the Earth was made round so that we would not see too far down the road. (Out of Africa ,1985 )

Robert: When I think of why I make pictures, the reason that I can come up with just seems that I've been making my way here. It seems right now that all I've ever done
in my life is making my way here to you. (The Bridges of Madison County ,1995)

Celine: But then the morning comes, and we turn back into pumpkins, right? (Before Sunrise ,1995)

Bagger Vance: Yes you can... but you ain't alone... I"m right here with ya... I've been here all along... Now play the game... Your game... The one that only you was
meant to play... The one that was given to you when you come into this world... You ready?... Stike that ball Junuh don't hold nothin back give it everything... Now's the
time... Let yourself remember... Remember YOUR swing... That's right Junuh, settle yourself... Let's go... Now is the time, Junuh...(The Legend of Bagger Vance ,2000)

Saturday, November 04, 2006

................ زمان كان

..................بناء على اقتراح صديق – غالبا كان بيشاكل طوب الأرض سنة 80 – وبدل نكد الحاضر
(: مذكراتى سنة 80 بأثر رجعي

ربيع و صيف 80 – ماسكة شوية كتب مدارس قديمة و هات يا شخبطة . تسخين وإحماء للمدرسة . مع انى كنت اعرف اكتب من الحضانة . انما الشخبطة ليها سحر تانى.
أو – أتمرجح على مرجيحة حبل اربطها بدون إذن جوة بيت جدى و اتلف مفصلات باب . و كل ما الحبل يختفى ، أعرف أرجعه تانى .إزاى .......ماعرفش
صيف 80 – جدتى توفيت و بالتالى مقدرش اقول انى فاكرة ملامحها
أخر صيف 80 و يمكن أول الخريف – صورة التقديم للمدرسة. من أحلى صورى الفوتوغرافية للنهاردة. لازلت فاكرة الفستان اللى كنت لابساه فيها . جيرسيه وردى فى ابيض و الزراير لولى .ممكن يكون هوه سبب حبى لللألئ للنهاردة
خريف 80 – سنة أولى أبتدائى – المدرسة إيلين . أنا لسه فاكراها ، كانت بتحبنى جدا و كانت حلوة وشيك جدا . و كانت منظمة جدا . نوع إنقرض من المدرسين و المدرسات . دى من أعز الناس اللى لما اسمع اغنية أعز الناس أفتكرهم. ياترى هى فين دلوقتى
خريف و شتاء 80 – كل يوم أخذ مصروفى قبل المدرسة و أشترى به حاجة برضه إنقرضت . حاجة حلوة مصنوعة من العسل الأسود إسمها عسلية و كانت ضخخخخخخخمة و محشية فول سوداني .عمرى مالقيت زيها بعد كده . يمكن شبهها بس مش زيها ابدا. احيانا كنت باشترى حاجة عمرى ما سمعت عنها قبلها بتحريض من أصدفاء السوء وعمرى ما قلت فى البيت إنى بأجيبها و إلا.........فاكهة اسمها حرنكش. و ده سر يذاع لأول مرة لأن مر عليه 25 سنة

* لما الإقتراح طرح ، ما تصورتش إن فيه كلام كتير عندى عن سنة 80.انما و اضح اننا في ذاكراتنا بنحتفظ بأشياء اكتر مما نتصور. انا لسه عندى ذكريات لكن هاحتفظ بها لنفسى

بمناسبة زمان و اللى بيفكرنا بيه
Yesterday once more
When I was young ,I'd listen to the radio,Waitin' for my favorite songs
When they played I'd sing along,It made me smile.
Those were such happy times,And not so long ago,How I wondered where they'd gone.
But they're back again,Just like a long lost friend,All the songs I loved so well.
Every Sha-la-la-la,Every Wo-o-wo-o,Still shines.
Every shing-a-ling-a-ling That they're startin' to sing's So fine.
When they get to the part,Where he's breakin' her heart,It can really make me cry,Just like before,It's yesterday once more.
Lookin' back on how it was, In years gone by,And the good times that I had,Makes today seem rather sad,So much has changed.
It was songs of love thatI would sing to then,And I'd memorize each word,Those old melodies,Still sound so good to me,As they melt the years away.
Every Sha-la-la-la,Every Wo-o-wo-o,Still shines.
Every shing-a-ling-a-ling,That they're startin' to sing's,So fine.
All my best memories,Come back clearly to me,Some can even make me cry. Just like before. It's yesterday once more.

Thursday, October 26, 2006

حساب الربع سنة الأول

بالضبط البلوج ده إتعمل من 3 شهور و يومين
: حسابه

عدد لا بأس به من الخواطر

!!! قلت فيه حاجات كتير - وماقلتش فيه حاجات أكتر - لأنى غالبا بأحط فى فمى ماء وأنا بأتكلم

سجلت مشاعر وقتية وسجلت حاجات علشان أشوفها بعد سنين وأفكر تانى فى الدنيا وأحوالها

كتبت عن حاجات أثرت في جدا من وأنا طفلة أساسا

كتبت أجزاء من أغاني بحبها و بتأثر في و بأفتكرها فى مواقف معينة

كتبت جمل من أفلام أنا شايفاها معبرة

كتبت جزء من كتاب صغير جدا بأحبه ليوسف فرانسيس

حطيت صور ل 3 شخصيات مصرية أنا بأحب أفتكرها

!!! فسرت معنى أسمى مترجما من الفارسى للإنجليزي و إكتشفت مؤخرا إنى إخترت - لا إراديا- أغرب تفسير له

بـإستثناء أصحابى و معارفى اللى عارفين البلوج - و اللى معبرنيش منهم بتعليق غير 2 - فيه قارئة واحدة - زميلة إماراتية- كتبت لى تعليقين أنا شاكراها عليهم و اكتشفت إنها قريبة منى فى صفات معينة . يمكن كل اللى بيكتبوا بلوجز كده ؟؟

عموما المحصلة النهائية للحساب ده أنه تجربة جميلة عبرت فيها عن نفسى بطريقة أو بأخرى و مش مهم مين هايقرا . وإن
أنا شاكرة الظروف اللى عملت فيها البلوج ده ......فعلا

Thursday, October 19, 2006

7'ater 7"abeeth ;)

Jane Austen (1775-1817), wrote her Pride and Prejudice (1813) , it begins with the Famous Wicked Funny ,

"IT is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife.However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighbourhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered as the rightful property of some one or other of their daughters."

i've always liked it ,LOL .

Monday, October 16, 2006

One day the sun will shine on Us :)

Girls .... D.,R.&S. this song is for you . I tried to find a way to make u listen to it , but coulden't . so , i'll put the lyrics.......... And J., thank u for this one .

One Day The Sun Will Shine On You by GARY MOORE

I've seen that look somewhere before
your sorrow is like an open door
you've been this way for much too long
somebody must have done you wrong

But one day the sun will shine on you
turn all your tears to laughter
one day your dreams may all come true
one day the sun will shine on You

I've seen that look so many times
i know the sadness in your eyes
your life is like a wishing well
where it goes, only time will tell

But one day the sun will shine on you
turn all your tears to laughter
one day your dreams may all come true
one day the sun will shine on you


Say goodbye to the lonely nights
say goodbye to the northern lights
say goodbye to cold north winds
say goodbye to the autumn leaves

One day the suuun will shine on youuu
turn aaall your tears to laughter
one day your dreaaams may all come true
One day the suuun will shine on YOU

One day the suuun will shine on YOU
One day the suuun will shine on YOU

Wednesday, October 04, 2006

A Man for All Seasons


October,6th, 1973 . He made his greatest moves , the 6th of October/10th of Ramadan war Or as known to the west, Yom Kippur war. A legitimate war to start the process Of Sinai's restitution, Sinai was occupied during the six days war in June 1967 by Isreal .

October,6th,1981 . He was assassinated by islamic exstremists who wanted to end his regime. They started his Legend .

25 years after his death , a whole generation of egyptians that was merely a child or a baby when Sadat was assassinated sees him as , their hero .

Sunday, October 01, 2006

;(

أولا : أسفة جدا مقدما على الأسلوب العامي جدا المستخدم هذه المرة.
ثانيا : انا فعلا كنت واخدة اجازة من الكتابة فى رمضان .بإستثناء و احد لسه ميعاده ماجاش . بس اللى حسيت بيه كان لازم اسجله
امبارح 7 رمضان - الساعة 8 مساء
الليلة صافيييييييية
السما ستان كحلى مش زى ما كل الناس بتكتب : قطيفة سودا !! منتور عليه فصين تلاتة الماظ
السحاب ابييييييييض صافى زى اللولى ومش كتير
القمر قرب يوصل النص ومنور نور مش عادي
الهوا عالى شوية بيخلى السحاب يجرى بسرعة قدام القمر وفيه لسعة برد لذيذةةةة
الدنيا هاديييييية مفيش ناس فى الشارع.
أنا !! ....................ماشفتش المنظر ده من زماااان
كان نفسى ابقى فى جنينة او على شط بحر و انام ابص للسما بس طول الليل و يستحسن لو الصبح اتأخر شوية
كتبت دى عشان الليالى الى كده مش بتتكرر -معايا على الاقل- كتير و السبب ............................اسلوب حياة

Tuesday, September 12, 2006

Hearts in Atlantis , Memorable Quotes

Ted : Sometimes when you're young, you have moments of such happiness, you think you're living in someplace magical, like Atlantis must have been? then we grow up and our hearts break into two.
---------------
Bobby : Why do we always expect home to stay the same? Nothing else does.
---------------
Carol : You're a strange person.
Ted : SHH!! Tell no one.
---------------
Bobby Garfield (Adult) : It's funny how when you're a kid, a day can last forever. Now, all these years seem just like a blink.
---------------
Ted : We're all just passing through, kiddo. Just passing through, that's all.
---------------
Ted : It will be the kiss by which all others in your life will be judged...and found wanting.

Friday, September 01, 2006

Paris , 2)

مشمشة : المرة دي الكلام على باريس بالعربي الفصيح عشان خاطرك
باريس الألف و جه ، يوسف فرانسيس
فى كل مرة تهبط بى الطائرة إلى باريس ..فى الصيف أو الشتاء .. فى النهار .. أو الليل فى مطار أورلي قديما .. أو شارل دى جول حديثا .. و نفس الشعور الغريب بالتوتر .. و الترقب 00و الإنتظار يعاودني .. التوتر .. كأنى لازلت العاشق الشاب الذى ضرب الموعد الأول فى حياته العاطفية .. وراح ليلتقى بحبيبته بعد طول إنتظار .! الترقب .. ترقب العين تبحث و سط آلاف الوجوه عن وجه خاص .. مميز .. أو متميز .. وجه هذه الحسناء ذات الألف و جه التي ترتدى أحدث الموضات التى تخلقها .. و تتزين ..و تتعطر .. وتصبح أجمل الجميلات فى معرض البشر .! الإنتظار .. إنتظار هذه الحسناء الباريسية المثقفة في ركن مقهى .. و كتابها الصغير بين يديها .. أو تائهة
فى صف طويل أمام دار فرنسية تعرض فيلما جديدا .. نعم باريس حسناء ذات ألف وجه .. تتجدد مع العمر و السنين .. وجوه غنية و مثيرة .. شابة و ناضجة ..

Sunday, August 27, 2006

Paris , 1)

Paris , Marc Lavoine
Je marche dans tes rues ,Qui me marchent sur les pieds.
Je bois dans tes cafés, Je traîne dans tes métros, Tes trottoirs m'aiment un peu trop.
Je rêve dans tes bistrots, Je m'assoie sur tes bancs,
Je regarde tes monuments, Je trinque à la santé de tes amants.
Je laisse couler ta seine, Sous tes ponts ta rengaine.
Toujours après la peine,Je pleure dans tes taxis.
Quand tu brilles sous la pluie,C'que t'es belle en pleine nuit.
Je pisse dans tes caniveaux,C'est d'la faute à Hugo,Et j'picolle en argot.
Je dors dans tes hôtels, J'adore ta tour Eiffel,Au moins elle, elle est fidèle.
Quand j'te quitte un peu loin, Tu ressembles au chagrin, Ça m'fait un mal de chien.
Paris Paris combien,Paris tout c'que tu veux,Boul'vard des bouleversés,
Paris tu m'as renversé, Paris tu m'as laissé ,
Paris Paris combien, Paris tout c'que tu veux, Paris Paris tenu, Paris Paris perdu,
Paris tu m'as laissé, Sur ton pavé.
J'me réveille dans tes bras,Sur tes quais y a d'la joie, Et des loups dans tes bois,
J'me glisse dans tes cinés, J'me perds dans ton quartier, Je m'y retrouverai jamais,
Je nage au fil de tes gares, Et mon regard s'égare, J'vois passer des cafards sur tes bars, J'm'accroche aux réverbères, Tes pigeons manquent pas d'air,Et moi de quoi j'ai l'air.
Paris Paris combien,Paris tout c'que tu veux,Boul'vard des bouleversés,
Paris tu m'as renversé, Paris tu m'as laissé.
Paris Paris combien, Paris tout c'que tu veux,
Paris Paris tenu,Paris Paris perdu, Paris tu m'as laissé, Sur ton pavé.
Je marche dans tes rues, Qui me marchent sur les pieds, Je bois dans tes cafés, Je traîne dans tes métros, Tes trottoirs m'aiment un peu trop, Je rêve dans tes bistrots :)

Friday, August 25, 2006

Je n'aurai pas le temps , Michel Fugain

Je n'aurai pas le temps ,Pas le temps.
Même en courant, Plus vite que le vent, Plus vite que le temps ,
Même en volant, Je n'aurai pas le temps, Pas le temps.
De visiter, Toute l'immensité, D'un si grand univers,
Même, en cent ans, Je n'aurai pas le temps, De tout faire.
J'ouvre tout grand mon cœur, J'aime de tous mes yeux,
C'est trop peu, Pour tant de cœurs, Et tant de fleurs.
Des milliers de jours, C'est bien trop court, C'est bien trop court.
Et pour aimer, Comme l'on doit aimer, Quand on aime vraiment.
Même, en cent ans, Je n'aurai pas le temps, Pas le temps.

Je n'aurai pas le temps , Pas le temps...

Saturday, August 19, 2006

Good news and Signs

A friend of mine told me a very good news about himself , it really made me happy . I think it is a sign for myself . And i recall :

All the times that I cried, keeping all the things I knew inside,
It's hard, but it's harder to ignore it.
If they were right, I'd agree, but it's them you know not me.
Now there's a way , and I know that I have to go away.
I know , I have to go.

when i've alwayes been like this :
................
To be calm when you've found something going on.
But take your time, think a lot,Why, think of everything you've got.
For you will still be here tomorrow, but your dreams may not.

I guess we'll see after all what the days are keeping for me !!

Thursday, August 17, 2006

Tuesday, August 15, 2006

Murphy ;(

Laws :
If anything can go wrong, it Will .
Nothing is as easy as it looks.
Every solution breeds new problems.
Everything takes longer than you think.

Murphy's Law of Thermodynamics : Things get worse under pressure.
Murphy's Constant : Matter will be damaged in direct proportion to its value.

Murphy's computers laws

Constants aren't & Variables won't.
Bugs will appear in one part of a working program when another 'unrelated' part is modified.
The subtlest bugs cause the greatest damage and problems.
Adding manpower to a late software project makes it later.
Software bugs are impossible to detect by anybody except the end user.
Bugs mysteriously appear when you say, "Watch this!" , corollary: If you call another programmer over to see if he knows what's wrong the bug disappears.
The probability of bugs appearing is directly proportional to the number and importance of people watching.
The amount of damage that a string of code can do is inversely proportional to the length of the string

When designing a program to handle all possible dumb errors, nature creates a dumber user

Computer sadism: When the computer causes physical or mental damage to a person and can't receive such a return favor (due to management rules).

Sunday, August 13, 2006

Triple

1/3 أحلام
مشمشة - دى ليكى . قررت أكتبها هنا بدل الميل . عشان بعد 5 سنين كمان نرجعلها و نشوف الأيام وصلتنا فين .
المناسبة : الكارت اللي بعتيه و إنه فكرك بالحلم القديم . أنا كمان إفتكرت الحلم و عندى قناعة - أو يمكن أمل - إنه لسه ما وصلش لنهايته . طبعا دة نتيجة إيماني إنك فيكي نوع من "الشفافية " . طبعا عارفة قصة سيدنا يوسف عليه السلام ، الأحلام اللي فيها إتحققت علي مدى سنين - مع الفارق طبعا . فى نفس يوم ما شوفت الكارت كان فيه حلم تانى بتاعى - أو حديث نفس - مش عارفة ، و قبلها بأسبوع حلم تالت من أختى - هي زيك كدة فيها شفافية ، غريب هو كمان ....... مش عارفة بس حسيت انى لازم اكتب الكلام ده هنا عشان يفضل موجود فترة قدامنا .أما نشوف .

2/3 سجن العمر
توفيق الحكيم فى كتابه سجن العمر قال إن عاداتنا و أفكارنا هى اللى بتسجننا طول عمرنا.

3/3 الكاف
قصة قصيرة قرأتها من حوالي 15-20 سنة . قصة من أمريكا اللاتينية و غالبا من البرازيل.
ملخصها - الركيك - إن ولد صغير كان أبوه عنده مراكب صيد كتير طلب من والده إنه يطلع رحلة صيد مع الصيادين . وهو فى البحر قال لرئيس الصيادين إنه شايف خيال أسود ماشي وراء القارب . مفيش حد غيره كان شايف الخيال ده . رئيس الصيادين أخذه و حذره إنه يطلع تانى على سطح المركب ، قال له: ده الكاف .لو ظهر لصياد ، الصياد بيموت . الولد إرتعب و الأب الغني منعه تماما يطلع البحر و لما كبر بعته يدرس فى مدينة بعيدة عن البحر تماما . لكن الإبن كان دايما مرعوب و حاسس إن فيه دايما حاجة قوية بتناديه للبحر . كان خايف يرضخ لها . الخوف ده نغص عليه حياته و ما قدرش يستمتع بأى حاجة فيها . كبر الولد و أصبح رجل عجوز ولا زال خايف ، مرعوب . الرعب و القلق و صله لقرار . رجع مدينته و ركب قارب ودخل لوسط البحر و صرخ فى الكاف أنه يطلع له ، كان عاوز يموت عشان يرتاح من الرعب اللى لازمه عمره كله. طلع الكاف ومعاه لؤلؤة كبيرة كبيرة . قال له: أنت تعبتنى ورأك طول عمرك أنا مطلوب منى أوصل لك اللؤلؤة دى هدية من ملك البحار و لازم تأخدها
!!!بعد أيام طويلة البحر رجع للشط قارب فيه هيكل عظمي وكرة حجر كبيرة

Monday, August 07, 2006

The Lost Word

They say Japan was made by a sword. They say the old gods dipped a coral blade into the ocean, and when they pulled it out four perfect drops fell back into the sea, and those drops became the islands of Japan. I say, Japan was made by a handful of brave men. Warriors, willing to give their lives for what seems to have become a forgotten word: honor.
[first lines] - The Last Samurai

Saturday, August 05, 2006

Songs for Life

Of all the songs i've ever listened to , in all three languages , 3 songs keep coming to my head . One for certain mood that makes them , for me , perfect Art . Art that reflect life in a certain beauty of phrasing . Art that makes these songs come to my head first thing when i'm in their mood , Art that makes them my favourite , 10 years go and 100 years to come .

.........
Regrets, I've had a few;But then again, too few to mention.
I did what I had to do And saw it through without exemption.
I planned each charted course;Each careful step along the byway,But more, much more than this,I did it my way.
Yes, there were times, I'm sure you knew When I bit off more than I could chew.
But through it all, when there was doubt,I ate it up and spit it out.
I faced it all and I stood tall;And did it my way.
.......
To think I did all that;And may I say - not in a shy way,No, oh no not me,I did it my way.
For what is a man, what has he got? If not himself, then he has naught.
To say the things he truly feels;And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows -And did it my way!


على طول الحياة .نقابل ناس ، و نعرف ناس ، و نرتاح لناس عن ناس
و بيدور الزمان بينا ، يغير لون ليالينا
و بنتوه وسط الزحام والناس
ويمكن ننسى كل الناس
ولا ننسى حبايبنا ، أعز الناس حبايبنا ،
أعز الناس....... حبايبنا.
Le jardin du Luxembourg
Ça fait longtemps que je n'y étais pas venu
Il y a des enfants qui courent et des feuilles qui tombent
Il y a des étudiants qui rêvent qu'ils ont fini leurs études
Et des professeurs qui rêvent qu'ils les commencent
Il y a des amoureux qui remontent discrètement
Le tapis roux que l'automne a deroulé devant eux
Et puis il y a moi, je suis seul, j'ai un peu froid
.........
Là où cet enfant passe, je suis passé
Il suit un peu la trace que j'ai laissée
Mes bateaux jouent encore sur le bassin
Si les années sont mortes
Les souvenirs se portent bien
.........
Je voulais réussir dans ma vie
Et j'ai tout réussi, sauf ma vie
J'avais en moi un grain de folie
Qui n'a pas poussé, qui n'a pas pris
Dis-moi, c'que j'ai fait de ma vie
.........

Friday, August 04, 2006

Fidel Castro

I wish he lives and lives and lives in a perfect condition , you know why , just to teaaaaaaaaaaaaaaaaaase Bush's american administration.

Monday, July 31, 2006

Yesterday

yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they're here to stay
Oh, i believe in yesterday.

Suddenlyyyyyy,
I'm not half the man i used to be,
There's a shadow hanging over me.
Oh, yesterday came suddenly.

Saturday, July 29, 2006

To A friend & me

You've Got Mail

Kathleen Kelly: Sometimes I wonder about my life. I lead a small life. Well, not small, but circumscribed. And sometimes I wonder, do I do it because I like it, or because I haven't been brave? So much of what I see reminds me of something I read in a book, when shouldn't it be the other way around? I don't really want an answer. I just want to send this cosmic question out into the void. So good night, dear void.

Blue Moon
Blue Moon
You saw me standing alone
Without a dream in my heart
Without a love of my own ..........

but then again , tomorrow is another day


Friday, July 28, 2006

عمارة يعقوبيان : الناس اللى فوق - الناس اللى تحت

زمااااااان - اكتر من 25 سنة - كان فيه مسلسل إنجليزى بيتعرض على التليفزيون المصري اسمه

Upstairs, Downstairs

كان عن حياة عائلة أرستوقراطية إنجليزية و حياة الخدم بتوعهم . الخدم فى البدروم و اللوردات و الليديز فى القصر فوق

تذكرت هذا المسلسل أو بمعنى أدق عنوانه بعد مشاهدتي عمارة يعقوبيان أمس . الفيلم كما رأيته فيلم إجتماعي غالبا مع بعض الخطوط السياسية و رمزية لم أدركها جيدا إلا بعد عدة قراءات نقدية للرواية. ما جعلني أتذكر عنوان المسلسل هو ان الفيلم لم يعرض إلا حياة " الناس اللى فوق و الناس اللى تحت ".حياة "اللى فوق" إجتماعيا و ماديا و ثقافيا و سلطويا فى مصر تسعينات القرن العشرين ، و أيضا حياة "اللى تحت " في كل ما سبق . الفيلم بالنسبة لى صفعة للمجتمع ليكتشف نفسه على حقيقتها و يتصرف بسرعة و إلا إنتهى كما إنتهى المثقف و الضابط وحتى الشاب المنتقم لنفسه . وأعتقد أن اكثر من أحسوا بقوة هذه الصفعة "الناس اللى فى النص" . ربما كان هذا سبب تعليق سمعته من عدة اشخاص ان الفيلم جعلهم يرون الدنيا من منظور أسود بعد هذا الفيلم. لكن سؤالى الذى لم أجد عليه إجابة من أمس لليوم كان ، هل لازالت هناك" ناس فى النص " أم اننى و مجموعة كبيرة ممن أعرف لسنا موجودين أو نتصور أننا من طبقة "غير موجودة " وخارج نطاق الزمان و المكان؟؟

هذه التعليقات استرعت انتباهي - مع تسجيل تحفظى على بعض ما جاء فيها

.http://www.kefaya.org/artsandmedia/050631thdori.htm

http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2006/7/161405.htm

http://hakazaana.blogspot.com/2006/07/blog-post.html

http://egycorner.blogspirit.com/archive/2006/06/25
.أعجبنى : تمثيل هند صبرى و خالد الصاوي و محمد إمام

.أعجبنى : خالد الصاوى وعيناه فى الظلام تترصدان الفريسة

.أعجبنى : عادل إمام فى طلب المغفرة - مع تحفظ إلى حد ما فى موضوع الخصم

.أسعدنى : وجود إسعاد يونس و دورها" السماوي" و الإخراج و المونتاج والتصوير والحوار

.وجعنى : مشهد حفل زفاف عادل إمام و هند صبري

كرهت : دور يسرا من الأول للأخر و خصوصا إصرارها على الغناء!!! و يكفينى تعليق د.خالد منتصر : علاقته مع كريستين هى العلاقة الوحيدة التى أثقلت كاهل الفيلم، بل أستطيع أن أقول أن دور يسرا كاملاً كان عبئاً على الفيلم ومجاملة لامكان لها فى الفن

Wednesday, July 26, 2006

A Royal Beauty


Speaking of Royalty ; i have the honor to present a Lovely royal face :
Her Sultanic Highness the Princess Fawzia of Egypt
Her Royal Highness the Princess Fawzia of Egypt
Her Imperial and Royal Highness the Crown Princess of Iran
Her Imperial Majesty the Queen of Iran
Her Imperial & Royal Highness Princess Fawzia of Iran and Egypt
Her Royal Highness the Princess Fawzia of Egypt
Mrs. Ismail Shirin
Here's looking at you princess :)

Tuesday, July 25, 2006

The Last Monarch

On 26 of July , 54 years ago , the last king of Egypt left it for the last time.

HRH King Farouk the first , Sovereign of Egypt and Sudan , left his country on the royal yacht Al Mahroussa heading to Europe as his exile . This happended after being forced to abdicate his throne to his baby son King Fouad II , the last Official king of Egypt.

Regarardless of whether he was as bad as people portrayed him or it's just that he was a victim of his times and court , I'd like to say "Good night, sweet prince; and flights of angels sing thee to thy rest."


Monday, July 24, 2006

Let's start ;
Glory , i doubt very much , i'm an average person in all aspcets and - unfortunatly ;) - no fortune teller ever told me that i'm gonna be a queen some day :( .


Moon , i still wonder which moon is that supposed to be , the ancient's Moon OR the 20th century's Moon . Between the two moons , all possibilities exist !!!


And speaking of moon , here's the origin of the word Lunatic :)
[Middle English lunatik, from Old French lunatique, from Latin lnticus, from lna, moon. See leuk- in Indo-European Roots.]

I'll leave it to your judgment. Please feel free to post comments , Ciao...........