ـ "... إن فى الإنسان منطقة عجيبة سحيقة لا تصل إليها الفضيلة ولا الرذيلة ، ولا تشع فيها شمس العقل والإرادة ، ولا ينطق لسان المنطق ، ولا تطاع القوانين والأوضاع ، ولا تتداول فيها لغة أو تستخدم كلمة ... إنما هى مملكة نائية عن عالم الألفاظ والمعاني ... كل مافيها شفاف هفاف يأتي بالأعاجيب فى طرفة عين ... يكفي أن ترن فى أرجائها نبرة ، أو تبرق لمحة ، أو ينشر شذا عطر ، حتى يتصاعد من أعماقها فى لحظة من الإحساسات والصور والذكريات ، ما يهز كياننا ويفتح نفوسنا على أشياء لا قبل لنا بوصفها ، ولا بتجسيدها ، ولو لجأ إلى أدق العبارات و أبرع اللغات ... " ـ

توفيق الحكيم

Within man lies a deep wondrous spot, to which neither virtue nor vice can reach. Upon which the sun of reason and will never rise. In which the mouth of logic never speaks, the laws and rules are never obeyed, and not a language is used nor a word is ever spoken.
It is a distant Kingdom, beyond words and meanings. With everything is a sheer murmur offering wonders in a blink. From the depths of which, suffice a single tone or a flash of mind or a scent of a perfum, to allow rise of emotions, pictures and memories, a rising that will shake our being and open ourselves to things we can neither describe nor materialize even if we used the most refined of phrases or the most skillful of languages.

Tawfiq Al-Hakim.
(My humble transalation of the arabic text)

Wednesday, May 30, 2007

Fini, La Comedie

C'est fini
C'est fini la comédie
Tout avait commencé
Comme une pièce à succès
Dans le décor tout bleu
D'un théâtre de banlieue
Nous n'étions que nous deux
On s'est aimé longtemps
Au point d'oublier le temps
Qui tout au long des scènes
Transformait les joies en peine
Il a gagné le temps
Il est content
Quand il nous voit chacun de son côté
Comme des étrangers
Nous n'avons plus en commun
Que les mots quotidiens
Le décor n'a pas changé
Mais les acteurs n'ont rien à jouer
Il faut baisser le rideau
C'est fini
C'est fini la comédie
On était bien parti
Eternité garantie
On était seuls au monde
Devant tout l'amour de l'onde
Pas de sens interdits

Il a gagné le temps
Il est content
Quand il nous voit chacun de son côté
Comme des étrangers
Nous n'avons plus en commun
Que les mots quotidiens
Le décor n'a pas changé
Mais les acteurs n'ont rien à jouer
Il faut baisser le rideau
C'est fini
C'est fini la comédie
Tout avait commencé
Comme une pièce à succès
Dans le décor tout bleu
D'un théâtre de banlieue
Nous n'étions que nous deux
C'est fini
C'est fini la comédie


Friday, May 25, 2007

Too much love will kill you


 I'm sorry; for alot of people, for alot of things !

I'm just the pieces of the man I used to be
Too many bitter tears are raining down on me
I'm far away from home
And I've been facing this alone
For much too long
I feel like no-one ever told the truth to me
About growing up and what a struggle it would be
In my tangled state of mind
I've been looking back to find
Where I went wrong
Too much love will kill you
If you can't make up your mind
Torn between the lover
And the love you leave behind
You're headed for disaster
'cos you'd never read the signs
Too much love will kill you
Every time

I'm just the shadow of the man I used to be
And it seems like there's no way out of this for me
oooh....
No there's no making sense of it
Every way I go I'm bound to lose
oh...yeah

Too much love will kill you
Just as sure as none at all
It'll drain the power that's in you
Make you plead and scream and crawl
And the pain will make you crazy
You're the victim of your crime
Too much love will kill you
Every time

Too much love will kill you
It'll make your life a lie
Yes, too much love will kill you
And you won't understand why
You'd give your life, you'd sell your soul
But here it comes again
Too much love will kill you
In the end...
...
In the end.


Sunday, May 20, 2007

الترتر وصل يا ........رجالة


صاحبتى قالت لى و مصدقتش ... أو بتعبير أدق جادلتها وقلت لها لاااااااااااا يمكن حد يعمل كدة . صحيح الموضة الرجالى بره أن القمصان الشبابى و التي شيرتات تبقى مطرزة بالخيوط و الخرز و ممكن كمان تبقى بالدانتيل إنما " لااااااا " يمكن تيجى مصر و تلاقى سوق و حد يلبسها . النهاردة بقى إكتشفت الحقيقة المرة . لأ فيه ناس تجيلها الجرأة تلبس تي شيرت أحمر مطرز بترتر فضى كمان!!!!!!!!!!! . قال إيييييه عشان تي شيرت ماركة تيمبرلاند-يعنى ماركة يا ناس يا.....- ولا بلاش. ألف مبروك بصراحة التقدم العلمى و التواصل السريع مع العالم المتقدم ده وعقبال الشيفونات...... و البنات بقى تلبس كاكى

Saturday, May 19, 2007

Ça va pas changer le monde

C'est drôle, tu es partie,
Et pourtant tu es encore ici,
Puisque tout me parle de toi :
Un parfum de femme, l'écho de ta voix.
Ton adieu, je n'y crois pas du tout,
C'est un au revoir, presqu'un rendez-vous...

ça va pas changer le monde,
Il a trop tourné sans nous.
Il pleuvra toujours sur Londres...
ça va rien changer du tout.
Qu'est-ce que ça peut bien lui faire,
Une porte qui s'est renfermée?
On s'est aimés, n'en parlons plus,
Et la vie continue.ça va pas changer le monde
Que tu changes de maison.
Il va continuer, le monde,
Et il aura bien raison.
Les poussières d'une étoile,
C'est Ça qui fait briller la voie lactée...
On s'est aimés, n'en parlons plus,
Et la vie continue.

ça va pas changer le monde,
Ça va pas le déranger.
Il est comme avant, le monde,
C'est toi seule qui as changé.
Moi, je suis resté le même,
Celui qui croyait que tu l'aimais...
c'était pas vrai, n'en parlons plus,
Et la vie continue.

Wednesday, May 16, 2007

A generation of pretenders

That's what i've discoverd today just 2 hours ago , it's not just one or few of people i know , we're a whole generation of Great pretenders !!

Oh yes I’m the great pretender (ooh ooh)
Pretending I’m doing well (ooh ooh)
My need is such I pretend too much
I’m lonely but no one can tell

Oh yes I’m the great pretender (ooh ooh)
Adrift in a world of my own (ooh ooh)
I play the game but to my real shame
You’ve left me to dream all alone

Too real is this feeling of make believe
Too real when I feel what my heart can’t conceal

Ooh ooh yes I’m the great pretender (ooh ooh)
Just laughing and gay like a clown (ooh ooh)
I seem to be what I’m not (you see)
I’m wearing my heart like a crown
Pretending that you’re still around

Yeah ooh hoo
Too real when I feel what my heart can’t conceal

Oh yes I’m the great pretender
Just laughing and gay like a clown (ooh ooh)
I seem to be what I’m not you see
I’m wearing my heart like a crown
Pretending that you’re
Pretending that you’re still around

Tuesday, May 15, 2007

The Loner , Gary Moore

Words just can't describe this piece of music .Wonderful+fantastic+marvelous+superb+exquisite+.........whatever is a good description "All in one" is just not enough.

Monday, May 14, 2007

The best was yet to come


Just a small town girl in the city lights
The best was yet to come
Then lonely days turned to endless nights
The best was yet to come

How were you to know
That you would be the lucky one
Ain't it funny how time flies
When the best is yet to come

You can cry yourself to sleep at night
You can't change the things you've done
You had it there then it slipped away
Yeah you left the song unsung

Even through your tears
I never saw you come undone
What's so good about goodbye
When the best was yet to come

I find myself thinkin' about yesterday
When you were and livin' in a dream
In the moment that it takes
You find you made your first mistake
Like the setting sun...
You turn around it's gone

Just a small town girl who had it made
Or so the story goes
She had it there then it slipped
Oh - how was she to know

Even through your tears
I never saw you come undone
What's so good about goodbye
When the best is yet to come
What's so good about goodbye
When the best was yet to come

Thursday, May 10, 2007

A Thousand Years


A thousand years, a thousand more, A thousand times, a million doors to eternity.
I may have lived a thousand lives, a thousand times, An endless turning stairway climbs To a tower of souls. If it takes another thousand years, a thousand wars, The towers rise to numberless floors in space. I could shed another million tears, a million breaths, A million names but only one truth to face. A million roads, a million fears A million suns, ten million years of uncertainty. I could speak a million lies, a million songs, A million rights, a million wrongs in this balance of time. But if there was a single truth, a single light, A single thought, a singular touch of grace. Then following this single point, this single flame, The single haunted memory of your face... I still love you...I still want you, A thousand times the mysteries unfold themselves Like galaxies in my head . . . . . . On and on the mysteries unwind themselves, Eternities still unsaid ...... 'Til you love me

Latitude

Grey London morning
Wet London streets
Rain on the window
Wind in the trees
It's my time to write
It's your time to call
There's something about distance
That gets to us all

Drak clouds above me
Little people below
All walk with a purpouse
With someplace to go
It's my place to paint
My own selfish scene
On this cold lonely canvas
It's just the weather and me

And latitude
Fold back the morning and bring on the night
There's an alien moon
That hangs between darkness and light
Latitude
Between me and you
You're a straight line of distance
A cold stretch of black across the blue
Latitude

Cracks in the sidewalk
Dogs on the run
An old poster reading
'Give us your songs'
Window frames capture
Moments in time
But latitude captures
The heart and the mind

And latitude
Fold back the morning and bring on the night
There's an alien moon
That hangs between darkness and light
Latitude
Between me and you
You're a straight line of distance
A cold stretch of black across the blue
Latitude

And latitude
Fold back the morning and bring on the night
There's an alien moon
That hangs between darkness and light
Latitude
Between me and you
You're a straight line of distance
A cold stretch of black across the blue
Latitude

Latitude
Latitude
Latitude

Wednesday, May 09, 2007

عندما يأتي المساءعندما يأتي المساء ... ونجوم الليل تنثر
إسألوا الليل عن نجمي... متى نجمي يظهر
عندما تبدو النجوم في السما مثل اللآلئ
إسألوا هل من حبيب عنده علم بحالي
كل نجمٍ راح في الليل بنجم يتنور
غير قلبي... فهو مازال على الأفق محير

يا حبيبي... لك روحي... لك ما شئت وأكثر
إن روحي ... خير أفقٍ فيه أنوارك تظهر
كلما وجهت عيني نحو لماح المحيا
لم أجد في الأفق نجما واحداً يرنو إلي

هـل تُرى يا ليل أحظى... منك بالعطف علي
فأغني... و حبيبي... والمنى بين يــديَ

Life's Little Instruction Book

A very nice mail i recieved and i wanted to share , thanx R.

 • Have a firm handshake.
 • Look people in the eye.
 • Sing in the shower.
 • Own a great stereo system.
 • If in a fight, hit first and hit hard.
 • Keep secrets.
 • Never give up on anybody. Miracles happen everyday.
 • Always accept an outstretched hand.
 • Be brave. Even if you're not, pretend to be. No one can tell the difference.
 • Avoid sarcastic remarks.
 • Choose your life's mate carefully. From this one decision will come 90 per cent of all your happiness or misery.
 • Make it a habit to do nice things for people who will never find out.
 • Lend only those books you never care to see again.
 • Never deprive someone of hope; it might be all that they have.
 • When playing games with children, let them win.
 • Give people a second chance, but not a third.
 • Be romantic.
 • Become the most positive and enthusiastic person you know.
 • Loosen up. Relax. Except for rare life-and-death matters, nothing is as important as it first seems.
 • Don't allow the phone to interrupt important moments. It's there for your convenience, not the caller's.
 • Be a good loser.
 • Be a good winner.
 • Think twice before burdening a friend with a secret.
 • When someone hugs you, let them be the first to let go.
 • Keep it simple. Be modest. A lot was accomplished before you were born.
 • Beware of the person who has nothing to lose.
 • Don't burn bridges. You'll be surprised how many times you have to cross the same river.
 • Live your life so that your epitaph could read, No Regrets.
 • Be bold and courageous. When you look back on life, you'll regret the things you didn't do more than the one's you did.
 • Never waste an opportunity to tell someone you love them.
 • Remember no one makes it alone. Have a grateful heart and be quick to acknowledge those who helped you.
 • Take charge of your attitude. Don't let someone else choose it for you.
 • Visit friends and relatives when they are in hospital; you need only stay a few minutes.
 • Begin each day with some of your favorite music.
 • Once in a while, take the scenic route.
 • Send a lot of Valentine cards. Sign them, 'Someone who thinks you're terrific.'
 • Answer the phone with enthusiasm and energy in your voice.
 • Keep a note pad and pencil on your bed-side table, Million-dollar ideas sometimes strike at 3 a.m.
 • Show respect for everyone who works for a living, regardless of how trivial their job.
 • Send your loved ones flowers. Think of a reason later.
 • Make someone's day by paying the toll for the person in the car behind you.
 • Become someone's hero.
 • Marry only for love.
 • Count your blessings.
 • Compliment the meal when you're a guest in someone's home.
 • Wave at the children on a school bus.
 • Remember that 80 per cent of the success in any job is based on our ability to deal with people.
And .....
 • Don't expect life to be fair.

Monday, May 07, 2007

العبقرية فى أنصع صورها !! شالوا البازلت .........حطوا أسمنت

مع انى ماكنتش عاوزة اكتب اى حاجة ليها علاقة بالسياسة انما مضطرة
السيد المحافظ - قصر الله مدة ولايته عشان كفاية اللى حصل بقى - اول ما جه أسكندرية قرر إن مشكلتها الوحيدة تتلخص فى الأرصفة . مش الشوارع يعنى . الأرصفة اللى كانت بقالها 50 سنة فى وسط البلد ومتناغمة جدا مع المبانى القديمة أو30 سنة فى الشوارع الفرعية العامرة أو حتى اللى لسه الروتارى مساهمين فيها من 3 -4 سنين . كل الأرصفة دى بقى لااااااااااااااازم تتشال كلها وفى وقت واحد وتتجدد. طيب و الشوارع اللى أكلها السوس !!. مش مشكلة ماهى طول عمرها مضعضعة . المشكلة فى الأرصفة .شيلوا أرصفة أسكندرية كلها فى وقت واحد - و الكلام ده مستمر من 6 شهور -. وبعدين إعملوا حافة رصيف خط واااااااحد صب أسمنت - حد يشيل البازلت اللى يعيش قرون من وسط البلد يا عاااااااالم ويحط أسمنت لو خبطته بسكليتة يتكسر - والحافة دى طبعا إرتفاعها مايقلش عن 30 سم يعنى أعلى من أى رصيف كان موجود قبل كده حتى اللى كان من كتل خرسانة. بحيث إن فى اماكن كثيرة الرصيف بقى أعلى من مداخل العمارات !!!! و ماتنسوش تحطوا خلطة الخرسانة والزلط وما تحطوش البلاط على الرصيف. لازم تعملوا الحافة واللى يفكر يعبرها لازم يقابل المانع الحصين التانى اللى هو الرصيف اللى مش مرصوف عشان يا يتكعبل يا يحصله إلتواء فى الكاحل . النتيجة اللى مالهاش أى لازمة انه بعد 6 شهور لا زال فيه شوارع بدون أرصفة محترمة وعلى بال ما الأرصفة تخلص و ييجى عليها الشتاء الجاى او اللى بعده بالكتير الأسمنت هايكون بااااااش من المطر و نعيده تانى.